Wij hebben op dit moment de volgende vacatures:

 

Extra trainer voor één van onze trainingsgroepen:

Wij zijn op zoek naar een trainer voor één van onze mix trainingsgroepen. Het gaat om een gemengd team dat uitkomt in de recreantencompetitie regio Oost. Tevens traint er een aantal heren en dames mee die geen competitie spelen. De trainingen vinden plaats op dinsdagavond van 20.00 tot 21.30 uur in de sporthal Twickel, Woolderesweg 130 te Hengelo. 

Bent u geïnteresseerd neem dan contact op met de secretaris van onze vereniging.

 

Leden voor de adverteerderscommissie:

Wij bieden aan geïnteresseerde ondernemers de gelegenheid om tegen betaling van een adverteerdersbijdrage een link naar hun website te plaatsen en een artikel over de bedrijfsactiviteiten te laten publiceren op onze adverteerderspagina.
Bij het zoeken naar adverteerders maken wij graag gebruik van een commissie. Wij roepen leden op om zich beschikbaar te stellen voor deze taak.
 

Reservelid voor de kascontrolecommissie:

Door het vertrek van het huidige reservelid is er een vacature ontstaan voor reservelid van de kascontrolecommissie. De kascontrolecommissie wordt gevormd door 2 leden en wordt 1 maal per jaar opgeroepen de financiële administratie te controleren. Indien één van deze leden verhinderd is wordt het reservelid opgeroepen.