Hieronder vinden jullie een matrix waarin staat voor welke zaken welk bestuurslid kan worden benaderd:

 
Beleid Huishoudelijk Regelement Voorzitter
  Statuten Voorzitter
  Juridische zaken Voorzitter
Financiën Begroting Penningmeester
  Innen contributie Penningmeester
  Betalingen Penningmeester
  Jaarrekening Penningmeester
  Kasbeheer Penningmeester
  Verzekeringen Penningmeester
Ledenadministratie Aan- en afmelden van leden Secretaris
  Overige wijzigingen in Sportlink Secretaris
Website Bijhouden website Secretaris
  Contactpersoon voor vragen via de website Secretaris
Contactpersoon KvK   Secretaris
Contactpersoon gemeente Hengelo   Voorzitter
Contactpersoon Nevobo   Secretaris
Aanspreekpunt adverteerders en sponsoren Aansturen commissie Vice-voorzitter
Aanspreekpunt jubel en treur   Vacature
Contactpersoon AVG   Vice-voorzitter
Aanspreekpunt materiaal Aansturen commissie Vice-voorzitter
Aanspreekpunt feestcommissie Aansturen commissie Vice-voorzitter
Pers en media contacten   Vice-voorzitter
Vertrouwenspersoon   Vice-voorzitter