Hieronder vinden jullie een matrix waarin staat voor welke zaken welk bestuurslid kan worden benaderd:

 
Beleid Huishoudelijk Regelement Valentijn Laan
  Statuten Valentijn Laan
  Juridische zaken Valentijn Laan
Financiën Begroting Peter Orth
  Innen contributie Peter Orth
  Betalingen Peter Orth
  Jaarrekening Peter Orth
  Kasbeheer Peter Orth
  Verzekeringen Peter Orth
Ledenadministratie Aan- en afmelden van leden Carla van Rooij
  Overige wijzigingen in Sportlink Carla van Rooij
Website Bijhouden website Carla van Rooij
  Contactpersoon voor vragen via de website Carla van Rooij
Contactpersoon KvK   Carla van Rooij
Contactpersoon gemeente Hengelo   Valentijn Laan
Contactpersoon Nevobo   Carla van Rooij
Aanspreekpunt adverteerders en sponsoren Aansturen commissie Peter Kanters
Aanspreekpunt jubel en treur   Vacature
Foto's maken t.b.v. spelerskaarten   Valentijn Laan
Aanspreekpunt materiaal Aansturen commissie Peter Kanters
Aanspreekpunt feestcommissie Aansturen commissie Peter Kanters
Pers en media contacten   Peter Kanters
Vertrouwenspersoon   Peter Kanters