Op deze pagina kun je zien welke commissies wij binnen TKC kennen, wie daarin zitting hebben en wat hun taak is.

Technische commissie:

Wim van der Kraan
Jieles van Daalen
Jack Huijgens

 

Kascontrolecommissie:

Reggie ten Heggeler
Birgit Molier

reservelid: vacant

De taak van deze commissie is de jaarlijkse controle van de financiële administratie

 

Materiaal- en feestcommissie:

Anja Tetteroo
Loraine van der Stelt-Nijssen

De taak van deze commissie is de inkoop van materiaal en de organisatie van activiteiten.

 

Sponsor-/adverteerderscommissie:

Vacant

De taak van deze commissie is met name de acquisitie van nieuwe adverteerders voor de website.