Op deze pagina kun je zien welke commissies wij binnen TKC kennen, wie daarin zitting hebben en wat hun taak is.

Technische commissie:

Hans Beeftink
Jack Huygens

 

Kascontrolecommissie:

Jessica van Putten
Jan Hasselerharm

reservelid: Henk Kroes

De taak van deze commissie is de jaarlijkse controle van de financiële administratie

 

Materiaal- en feestcommissie:

Anja Tetteroo
Loraine van der Stelt-Nijssen

De taak van deze commissie is de inkoop van materiaal en de organisatie van activiteiten.

 

Sponsor-/adverteerderscommissie:

Vacant

De taak van deze commissie is met name de acquisitie van nieuwe adverteerders voor de website.