In Memoriam


Ons bereikte het droevige bericht dat op 4 augustus j.l. ons erelid Bauke Muller is overleden.
Namens de gehele vereniging wensen wij Baukes nabestaanden veel sterkte toe met dit verlies.

Het bestuur


Op de onderliggende pagina's vindt u informatie over de bestuursleden, de taakverdeling binnen het bestuur, de bestuursmededelingen zoals contributie-inning, hoe aan- of af te melden als lid en wat te doen bij wijziging van bankrekeningnummer en de vacatures die wij hebben binnen onze vereniging.