Op de onderliggende pagina's vind je informatie over de bestuursleden, de taakverdeling binnen het bestuur, de bestuursmededelingen zoals contributie-inning, hoe aan- of af te melden als lid en wat te doen bij wijziging van bankrekeningnummer en de vacatures die wij hebben binnen onze vereniging.